Raad gaat snel praten over beleid rond paardenhouderijen

Geplaatst op vrijdag 17 juni 2022

De raad gaat zich snel buigen over beleidsregels voor paardenhouderijen. Aanleiding waren maar liefst drie bestemmingsplannen voor nieuwe paardenhouderijen in de raadsvergadering van vorige week dinsdag. In die vergadering voegde de raad ook een extra mogelijke locatie toe voor de nieuwbouw van De School in Maasbree.

Zoals altijd begon de avond met het Vragenhalfuurtje met daarin dit keer één vraag, afkomstig van VVD-raadslid Jeanne Hesen. Onderwerp: de verkeersveiligheid op het Veersepad in Kessel. Op deze door toeristen veelgebruikte, nogal smalle weg is het steeds drukker met auto’s, fietsers en voetgangers. Dat leidt tot onveiligheid, vinden bewoners. Hesen wilde van de kersverse verkeerswethouder Erik Nijssen (Lokaal Peel en Maas) weten wat de gemeente daaraan denkt te doen. Nijssen wist ervan, maar vroeg de raad even te wachten op de uitkomsten van het plaatselijke verkeersonderzoek (circulatieplan), dat zeer binnenkort klaar zal zijn.

Daarna vond een korte plechtigheid plaats: omdat Nijssen op 31 mei tot wethouder was benoemd, was zijn plaats in de raad vrijgekomen. Die werd nu met een korte beëdigingsceremonie ingenomen door de eerstvolgende kandidaat op de lijst van Lokaal Peel en Maas: Edward Wezenberg, die al eerder voor Lokaal in de raad zat.

Nieuwbouw De School Maasbree

De raad rondde verder de discussie af over de uitgangspunten voor de nieuwbouw van De School, de basisschool voor openbaar onderwijs in Maasbree. In de commissievergadering van 17 mei 2022 was al duidelijk geworden dat een raadsmeerderheid vindt dat er meer opties onderzocht moeten worden dan de twee scenario’s die in het raadsvoorstel staan. De ene ligt buiten het dorp aan de Breetse Peelweg, bij de sportaccommodaties. Daar is wellicht na een verbouwing ook inpassing in sportcentrum Dynamic mogelijk. De andere locatie is aan de westkant van het dorp in het gebied Meuleveld. 

Via een wijzigingsvoorstel (amendement) voegde een ruime raadsmeerderheid daaraan toe om ook te onderzoeken of de school bij sporthal D’n Adelaar kan komen. Verder wil de raad dat bij de eerste twee scenario’s een combinatie met een mogelijk nog te realiseren sporthal bekeken wordt.

De fractie PvdA/GroenLinks steunde als enige het amendement niet, omdat ze vreest dat het zorgt voor vertraging van de nieuwbouw. De rest van de raad wil juist onderzocht zien hoevéél vertraging het oplevert, en dan een nieuwe afweging maken.
Overigens is huisvesting van De School bij de Violier (middels een aanbouw) helemaal van tafel. Het CDA, dat in de commissievergadering deze mogelijkheid nog openhield, ziet dat inmiddels niet meer als een reële optie.

Het geamendeerde voorstel kreeg uiteindelijk de steun van de hele raad. Ook van PvdA/GroenLinks dus, omdat die fractie zei ‘door te willen’ met de nieuwbouw van De School.

Paardenhouderijen

Vervolgens ging de raad vlot en unaniem akkoord met drie bestemmingsplannen (twee in Meijel, een in Maasbree – zie ook Raadsnieuws in Hallo 26-5). In alle 3 de gevallen wordt een intensieve veehouderij omgezet in een paardenhouderij. In de commissievergadering was al gebleken dat de raad vragen heeft over de snelle toename van dit soort bedrijven in Peel en Maas. Per saldo leidt het weliswaar tot milieuwinst en sanering van vaak lelijke veestallen, maar wordt het buitengebied zo niet te eenzijdig ingevuld, en hoe bestendig zijn al die nieuwe paardenbedrijven eigenlijk? ‘Als er iedere vergadering 3 paardenhouderijen bijkomen’, zei Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) lachend, ‘dan stel ik voor dat we eens gaan nadenken over een naamswijziging: in plaats van gemeente Peel en Maas, gemeente Paard en Maas.’

Alle fracties maakten duidelijk behoefte te hebben aan een bredere discussie over dit onderwerp, om vervolgens beleidsregels voor deze snel groeiende sector vast te stellen. Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) zegde toe dat hij op korte termijn wil doorpraten met de raad over het ‘herijken’ van het beleid in het buitengebied. In de beleidsafweging over paardenhouderijen moet ook gekeken worden naar de economische waarde van de paardensector, zei Wanten erbij.

Startersleningen

Aan het einde van de vergadering kwam het nieuwe VVD-raadslid Kevin Steeghs nog met een motie over startersleningen. Zijn partij wil de bovengrens om voor zo’n lening in aanmerking te komen verhogen van 245.000 naar 345.000. De motie roept het college op daarover een brief te sturen aan de Provincie. Andere fracties wezen evenwel op enkele onjuiste cijfers in de tekst. Daarop besloot de VVD om de motie door te schuiven naar de volgende raadsvergadering.

Juni/juli 2022

Oppositie roert zich over monumenten, energietoeslag en regels voor boeren

Raadsvergadering dinsdag 5 juli 2022. Levendige laatste raadsvergadering voor zomerreces.

Iedereen blij met plan Groenling-Ringoven

Commissievergadering 21 juni 2022. Vragen VVD over onafhankelijkheid Klachtencommissie

Raad gaat snel praten over beleid rond paardenhouderijen

Raadsvergadering dinsdag 7 juni 2022. Alsnog extra locatie voor De School Maasbree in onderzoek

Terug naar blog overzicht