Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, afscheid van 12 leden

Geplaatst op vrijdag 8 april 2022

Woorden van waardering, humor maar ook enige weemoed kwamen vorige week samen in de raadzaal. Dat gebeurde bij het afscheid van twaalf raadsleden, en een dag later bij het aantreden van evenzovele nieuwe volksvertegenwoordigers in de nieuwe gemeenteraad. Burgemeester Delissen prees iedereen die tegenwoordig ‘het lef heeft’ om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Voor de nieuwkomers is een stevig inwerkprogramma voorbereid.

Precies 2 weken na de verkiezingen was het afgelopen woensdag zover: alle 27 gekozen kandidaten legden in de raadzaal hun eed of gelofte af, waarmee de nieuwe raad officieel geïnstalleerd was.

Daarin een flink aantal nieuwe gezichten: voor het CDA Nastasja Vaassen (Maasbree) en Ton Verheul (Baarlo) en voor de VVD de pas 25-jarige Kevin Steeghs (Kessel). Ook Lokaal Peel en Maas komt met jonge nieuwelingen, te weten de 24-jarige Sanne Hermkens (Meijel) en Lincy Bruijnen-Rutten (26, Kessel-Eik). Verder keert Piet Rooijakkers (Meijel) voor diezelfde partij na 4 jaar terug in de raad, en maakt Erik Nijssen (Koningslust) de stap van fractie-ondersteuner naar raadslid. Nieuw zijn uiteraard ook de 2 raadsleden voor D66, de partij die voor het eerst in de gemeenteraad komt. Naast lijsttrekker Omar El Khader (Helden) is dat de eveneens nog jonge Joyce Tielen (29, Egchel).

Waardering

Even vóór de installatie had burgemeester Wilma Delissen in haar inleiding haar waardering uitgesproken voor de gekozen raadsleden. In deze tijd van kritische sociale media en van verhalen die niet altijd kloppen, zei ze, kan het raadswerk een behoorlijke impact hebben. ‘Ga d’r maar aanstaan! Ik heb daarom grote waardering dat u deze handschoen opgepakt heeft, in het belang van de lokale samenleving.’

Delissen riep de nieuwe raad ook op om zuinig te zijn op de goede onderlinge samenwerking en bestuurscultuur in Peel en Maas. ‘In een onrustige wereld hebben wij een voorbeeldfunctie. We moeten laten zien dat we bezig zijn met de inhoud, en niet met elkaar het leven zuur te maken.’

Verkiezing plaatsvervangend voorzitter

Nadat de nieuwe raad was geïnstalleerd, wachtte er nog één kort agendapunt: de verkiezing van de nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de raad. Die moet de burgemeester vervangen als ze er niet is. Hij of zij kan ook nodig zijn als de burgemeester tijdens een vergadering in gesprek gaat met de raad over onderwerpen betreffende haar eigen portefeuille, zoals veiligheid.

In het verleden werd deze functie vrijwel automatisch toebedeeld aan het langst zittende raadslid. De aflopen jaren bekleedde daarom Frits Berben (PvdA/GroenLinks) deze functie. Ditmaal had ook Teun Heldens zich kandidaat gesteld en moest er dus gestemd worden. Berben won met een ruime meerderheid, maar dat was voor Heldens geen enkel probleem. Hij had zich kandidaat gesteld, zei hij, omdat hij ‘een hekel eraan heeft om dingen uit gewoonte te doen. Ik hou graag de raad scherp.’ Glimlachend: ‘Dit zet alvast de toon voor de nieuwe periode.’ Daarna volgde een hartelijke felicitatie: ‘Het plaatsvervangend voorzitterschap is bij Frits Berben in goede handen.’

‘Volgende week overhoring’

Voor de nieuwe raadsleden wacht de komende tijd een ‘duchtig’ inwerkprogramma, aldus burgemeester Delissen. Bij de afsluiting van de installatie-vergadering wees de burgemeester de nieuwe raadsleden ook op een boek en enkele brochures die voor hen op tafel lagen. Die gaan over het raadswerk en zijn bedoeld ter voorbereiding op het werk dat hen wacht. ‘Volgende week overhoring’, grapte ze.

Allerlaatste ‘oude’ raad

De dag vóór de installatie van de nieuwe raad kwam de oude raad nog éénmaal bij elkaar. Op de agenda slechts 2 punten: het officieel goedkeuren van de verkiezingsuitslag, gevolgd door het afscheid van de vertrekkende leden. Eén van hen, Peter Craenmehr, had in zijn laatste vergadering nog één keer een formele rol. Als voorzitter van de raadscommissie Geloofsbrievenonderzoek kon hij de raad meedelen dat de gemeenteraadsverkiezingen rechtsgeldig waren en dus volgens de regels waren verlopen, en dat de gekozen kandidaat-raadsleden aan alle voorwaarden voldoen om te worden toegelaten.

Lef nodig voor raadslidmaatschap

Na deze plichtpleging nam burgemeester Wilma Delissen het woord voor een korte terugblik op de afgelopen 4 jaar, met in totaal 53 raadsvergaderingen. Ernst en grappige anekdotes wisselden elkaar af in haar bijdrage.

Zo keek ze met de nodige kwinkslagen terug op de eerste digitale vergadering in het corona tijdperk. Die vond plaats met alle raadsleden gewoon thuis achter de computer. Sommige raadsleden realiseerden zich aanvankelijk nog niet dat deze vergadering via internet door iedereen live te volgen was, herinnerde ze zich. Gevolg was dat iemand languit liggend op bed te zien was en iemand anders voor de camera een sjekkie aan het rollen was. Bij een derde raadslid kwam een stevig glas wijn prominent in beeld. Serieuzer was de burgemeester toen ze zei een diepe buiging te maken voor iedereen die tegenwoordig ‘het lef heeft’ om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. De lokale democratie heeft mensen zoals jullie nodig, zei ze.

24 jaar in de raad

Vervolgens riep ze één voor één 4 vertrekkende raadsleden naar voren die, vanwege hun lange staat van dienst, een koninklijke onderscheiding kregen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) bij hun (zelfgekozen) afscheid.

Als eerste Peter Craenmehr uit Panningen, die met 24 jaar de meeste dienstjaren telt. Aanvankelijk als lid van de VVD-fractie, later afgesplitst, daarna lid van de fractie Lokaal Peel en Maas en tenslotte in de fractie AndersNu. De burgemeester kenmerkte hem als vasthoudend, maar ook iemand met relativeringsvermogen. Craenmehr ging ook altijd ter plaatse kijken als er een raadsvoorstel op tafel lag, wist burgemeester Delissen. Het vertrekkende raadslid zelf zei in zijn dankwoord het een eer gevonden te hebben het belangrijke en mooie raadswerk te mogen doen.

Ook Peter Nouwen uit Grashoek kreeg een lintje, hij zat 16 jaar in de raad voor het CDA en was vooral gespecialiseerd in financiën. Dat bleek ook uit zijn dankwoord. Nouwen, die agrarisch ondernemer is, kreeg bedoeld of onbedoeld de lachers op zijn hand door droog te melden dat in drukke bedrijfsperiodes ‘elk uur dat ik hier was, me geld kostte.’

Met 14 jaar in de raad kreeg ook Meijelnaar Rob Willems (Lokaal Peel en Maas) een onderscheiding. Willems is een van de founding fathers van Lokaal Peel en Maas, was 2 keer lijsttrekker, oud-fractievoorzitter en ‘een zeer harde werker in combinatie met een drukke baan’, aldus burgemeester Delissen. Willems vertelde in zijn reactie hoe hij vanuit de Meijelse politiek eigenlijk tegen wil en dank in de raad terecht kwam. Hij zei ook trots te zijn dat zijn partij nu als grootste uit de bus is gekomen.

De Egchelse Vivian Moonen (CDA), afscheid nemend na 12 jaar in de raad, kreeg ook een lintje. Lachend zei ze dat haar partner Sander tegen haar had gezegd dat ze nu wel een hobby moest gaan zoeken, ‘omdat hij me niet elke avond thuis wil hebben.’ Moonen gaf de raad nog het advies mee om vooral aan de slag te gaan met grote opgaven en zich niet te laten verleiden tot praten over ‘de stoeptegel’.

Jeugdzonde

Gert Segers (VVD) uit Baarlo nam ook afscheid, na ruim 23 jaar in het lokale bestuur. Segers had bij een eerdere gelegenheid al een onderscheiding gekregen. Hij begon in 1986 als raadslid voor het CDA in Maasbree (‘Iedereen heeft zijn eigen jeugdzonde’), maar stapte over naar de VVD. Voor die partij was hij lange tijd fractievoorzitter en enkele jaren ook wethouder. Nadat burgemeester Delissen hem daarvoor had geprezen, zei Segers dat de gemeente ‘nog niet van hem af was.’ Segers blijft betrokken bij de lokale VVD.

Ook de andere vertrekkende raadsleden kregen elk een persoonlijk woord van waardering van de burgemeester. Onder hen de 2 CDA’ers Hans Vaessen en Ebie Peeters, beiden uit Maasbree. Vaassen, nog zo’n veteraan in de lokale politiek, maakte vanaf 2006 in totaal 10 jaar deel uit van de raad, verspreid over drie periodes. Peeters was 4 jaar geleden met 18 jaar het jongste raadslid van Nederland, maar houdt het nu voor gezien vanwege andere ambities en een verhuizing.

Waarderende woorden waren er ook voor de overige raadsleden die niet terugkeren, te weten Roger Ghielen (CDA, Beringe), Robert Hermans (Lokaal Peel en Maas, Maasbree), Ellis Kempeners (CDA, Kessel-Eik), Angela van Roy (CDA, Panningen) en Karin Jacobs (VVD, Panningen). De laatste kon wegens ziekte niet aanwezig zijn.

Maart 2022

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, afscheid van 12 leden

Raadsvergadering dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart 2022. Waardering, weemoed en humor bij wisseling van de wacht in de raadzaal.

Terug naar blog overzicht