Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Blog Kinderraad

Op 22 januari 2020 is ons voorstel in de kinderraad aangenomen

Voorstel de Liaan in Helden

Ons voorstel is als volgt: iedere school maakt waarschuwingsbordjes om te plaatsen bij speelplaatsen, om te voorkomen dat mensen afval zomaar weggooien. Peel en Maas gaat gastlessen geven.
Op bezoek bij basisscholen De Liaan en De Horizon

Mediakids: update raadsbesluiten

Vrijdag is Pip samen met Ilko en Mika, kinderraadsleden van basisschool Onder de Linden, op pad geweest naar de basisscholen De Liaan en De Horizon.
Kinderraadsvergadering 22 januari 2020

Mediakids: Eerste echte kinderraadsvergadering

Op woensdag 22 januari 2020 was de eerste echte kinderraadsvergadering. Eerst moest iedereen zijn naam en handtekening zetten, dan weten ze dat je er bent geweest, een aanwezigheidslijst.
Kinderraadsvergadering 22 januari 2020

Eerste besluiten kinderraad komen er aan

De voorbereidingen voor de kinderraadsvergadering 22 januari 2020 zijn in volle gang.

Raadsvoorstellen kinderraad bekend gemaakt

Dinsdag 7 januari 2020 zijn alle scholen waarvan het voorstel geselecteerd is voor de kinderraad verrast!