P.J.H. (Paul) Sanders

Wethouder en 3e Loco burgemeester

Foto P.J.H. (Paul) Sanders
P.J.H. (Paul) Sanders

Volg me op Twitter

De heer P.J.H. (Paul) Sanders

Partij

 • VVD

Contactinformatie

Portefeuille

 • Financiën, Economie en Beheer Openbare Ruimte
 • Economie
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Financiën

Kernwethouder Panningen en Meijel

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Noord Limburg West (NLW)
 • Gemeentelijke vertegenwoordiging Algemene vergadering van Aandeelhouders De Heldense Bossen BV
 • Gemeentelijke vertegenwoordiging Algemene vergadering van Aandeelhouders Nazorg (bodemzorg) Limburg B.V.
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Maasveren Limburg Noord
 • Voorzitter Waterpanel Noord
 • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BSGW)
 • Lid Aandeelhoudersvergadering NV Klavertje 4
 • Lid Algemeen Bestuur Inkoopcentrum Zuid
 • Lid Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel
 • Lid Tuinbouwbusinessclub Zuid Nederland
 • Lid instituut voor kennisoverdracht
 • Lid stuurgroep LLTB loont
 • Lid regionaal mobiliteit overleg RMO Noord- en Midden Limburg
 • Vice voorzitter Bestuurlijk Regiotrekkersoverleg Limburg (BROL)
 • Lid Klimaat Tafel Limburg
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas (RBO/DHZ)
 • Secretaris/Penningmeester VVD-fractie Peel en Maas
 • Lid bestuur Geopark Maasvallei
 • Lid stuurgroep aanpak arbeidsmigranten

Euregio:

 • Lid Euregio raad
 • Plaatsvervangend voorzitter vakcommissie Economie en Toerisme

P10:

 • Lid Algemeen Bestuur
 • Lid Dagelijks Bestuur

Bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.