M. (Machteld) Beukema

Wethouder en 4e Loco burgemeester

Foto M. (Machteld) Beukema
M. (Machteld) Beukema

Volg me op Twitter Like me op Facebook

Mevrouw M. (Machteld) Beukema

Partij

 • D66

Contactinformatie

Portefeuille

Jeugd en onderwijs, volksgezondheid, kunst en cultuur

Jeugd en Onderwijs

 • Beleid en uitvoering Jeugd en Onderwijs, inclusief samenwerking met onderwijs, kinderopvang en andere organisaties
 • Toeleiding jeugdhulpaanbod, inclusief gezinscoaches
 • Pilot Hendig

Volksgezondheid

Onderwijshuisvesting

 • Onderwijshuisvesting, waaronder uitvoering Integraal Huisvestingsplan
 • Onderwijs

Kunst en Cultuur

 • Cultuurbeleid
 • Cultuurbehoud, waaronder monumenten en erfgoed en musea
 • Culturele voorzieningen/accommodaties, waaronder DOK6
 • Bibliotheek
 • Kunst- en cultuurverenigingen

Kernwethouder Baarlo, Kessel en Kessel-Eik

Nevenfuncties

 • Lid VNG-Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
 • Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Noord Limburg West (NLW)
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Lid bestuurscommissie GGD
 • Lid Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) i.r.t. het onderwijs (PO en VO)
 • Euregio:
  • Lid algemene ledenvergadering (ALV)
  • Commissie Sociale aangelegenheden, cultuur en sport
 • Vriendschapsbanden:
  • bestuurlijk aanspreekpunt Kessel – Grevenbroich

Bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.