J.T.M. (John) Timmermans

Wethouder en 4e Loco burgemeester

Foto J.T.M. (John) Timmermans
J.T.M. (John) Timmermans

Volg me op Twitter Like me op Facebook

De heer J.T.M. (John) Timmermans

Partij

 • CDA

Contactinformatie

Portefeuille

Jeugd, Participatie en Cultuur

 • Werk en Inkomen
 • Jeugd en Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Sportaccommodaties
 • Kunst en Cultuur

Kernwethouder Baarlo, Koningslust en Maasbree

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur en lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West (NLW)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Plaatsvervangend lid portefeuillehoudersoverleg Stichting Leusure Port
 • Lid Algemeen Bestuuur Modulair gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omnibuzz
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein REgio venlo
 • Lid Euregioraad en lid Vakcommissie ARbeidsmarkt en Onderwijs en Sociale Aangelegenheid, Cultuur en Sport Euregio Rijs-Maas-Noord
 • Lid pijler Samenleving Platform Middelgrote Gemeenten
 • Bestuurlijk aanspreekpunt Stedenband Wolzstyn
 • Lid Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in relatie tot het onderwijs (PO en VO)

Bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.