Geschiedenis Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas bestaat sinds 1 januari 2010 en wordt gevormd door elf kernen, te weten Baarlo, Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Kessel, Kessel-Eik, Koningslust, Maasbree, Meijel, en Panningen. Deze kernen maakten deel uit van de vier voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. De regio wordt (natuurlijk) begrensd door de Peel, de Maas, de A67 en de gemeente Leudal.

Peel en Maas is een bepalende economische speler, profiterend van de kleinschalige en gevarieerde structuur als plattelandsgemeente. De kenmerken van de omgeving en de inwoners, de ligging in de Regio Venlo en de nabijheid van de Technologische Top Regio Zuid Oost Nederland vormen de basis voor een zeer aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu. Drie principes geven richting aan de ontwikkeling van Peel en Maas: diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing.

Peel en Maas, een nieuwe gemeente

Peel en Maas is een grotere gemeente dan de vier oorspronkelijke: in inwonersaantallen, in grondgebied, et cetera. Een simpele optelsom die leidt tot een forse schaalsprong. Peel en Maas is echter meer dan de som der delen: zij benut de schaalsprong ook voor het maken van een kwaliteitssprong. Kortom, voortbouwen op al aanwezige kwaliteiten.

Door de schaalsprong  ontstaat een grotere diversiteit aan maatschappelijke opgaven. De kwaliteitssprong moet er voor zorgen dat de gemeente deze diversiteit ook krachtig en doelmatig aanpakt. De samenwerking in beleidsvoering die er al was, is doorontwikkeld binnen één bestuurlijke organisatie. In de regio Noord-Limburg is er een speler bijgekomen die zich krachtiger en met meer regie opstelt. Met de perspectievennota krijgt de gemeente Peel en Maas een duidelijke strategische koers mee met een krachtige bestuurlijke visie waarin diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing centraal staan.

Peel en Maas vertrouwt op het zelforganiserend vermogen van inwoners, dorpen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De gemeente staat open voor hun verwachtingen van de dienstverlening zonder daarin de verantwoordelijkheid van inwoners en organisaties voor de kwaliteit van de lokale samenleving uit handen te nemen.

Wanneer de collectieve publieke verantwoordelijkheid van Peel en Maas bij kan dragen aan het verbeteren van leven, wonen en werken, stelt Peel en Maas zich ook verantwoord en dienstverlenend op. Lees meer over het ontstaan van de gemeente Peel en Maas.

Mevrouw Wilma Delissen- van Tongerlo is de eerste (vrouwelijke) burgemeester van Peel en Maas. Zij startte haar ambt op 1 oktober 2010.

Wapen

De officiële omschrijving luidt: in sabel een dubbel verbrede golvende paal van zilver, beladen met een ruitenkruis van vijf ruiten van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels’. Het gemeentewapen is het exclusieve en formele herkenningsteken van de gemeente, dat wordt gebruikt bij officiële gelegenheden. Het gemeentelogo is het exclusieve en formele herkenningsteken van de gemeentelijke organisatie, dat wordt gebruikt in de dagelijkse uitingen van de gemeente.

Zowel het wapen als het logo zijn beschermd en mogen alleen gebruikt worden door de gemeente.

Het gebruik van het logo door verenigingen, bedrijven of instanties is uitsluitend in overleg met de gemeente toegestaan. Wilt u het logo gebruiken? Stuur via e-mail uw verzoek t.a.v. team Communicatie. Verzoeken  om het wapen te gebruiken, moeten schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders.

Wapen gemeente Peel en Maas

Vlag

 Bij raadsbesluit van 5 juli 2011 heeft de gemeenteraad de vlag vastgesteld. Drie golvende banen, waarvan de hoogten zich verhouden als 1:3:1, zwart, wit en zwart met op de middelste baan een ruitenkruis van vijf rode ruiten.

Vlag gemeente Peel en Maas

Ambtsketen

De nieuwe ambtsketen is ontworpen en gemaakt door Silvrants Edelsmid uit Baarlo. De ambtsketen bestaat uit moderne schakels met daaraan een schild met op de voorzijde het gemeentewapen van Peel en Maas en op de achterzijde het rijkswapen.

Ambtsketen