Feiten en cijfers

Een overzicht van het aantal inwoners, adressen, nationaliteiten en leeftijdsopbouw in Peel en Maas.