Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Opening nieuwe expositie en boekpresentatie Klokken voor Amerika

Geplaatst op maandag 4 mei 2020

In museum Klok & Peel was op 30 april 2020 de opening van de nieuwe expositie Klokken voor Amerika, opgebouwd onder verantwoordelijkheid van curator dr. Luc Rombouts, en de Nederlandse presentatie van het gelijknamige boek, geschreven door prof. dr. Diederik Oostdijk, verbonden aan de VU in Amsterdam.

Omdat het museum vanwege de coronapandemie tot nader order is gesloten, vonden opening en boekpresentatie plaats met een live-stream uitzending.

Op het eerste gezicht lijkt het een beetje raar om een nieuwe tentoonstelling te openen in een periode waarin het publiek niet kan komen kijken. Maar Klok & Peel had goede redenen om de expositie, die al enkele jaren op de rol staat, volgens plan te realiseren. Daarover vertelde in de live-stream dr. Luc Rombouts, curator van de expositie. Zijn betoog in een notendop: expositie en boek zijn gekoppeld aan de restauratie van The Netherlands Carillon, het nationale geschenk dat Nederland in 1953 aan de Verenigde Staten gaf als dank voor het Amerikaans aandeel in de bevrijding van ons land - nu 75 jaar geleden - en de royale economische steun die ons land bij de wederopbouw kreeg via het Marshall-plan. 

Terwijl in Arlington - vlakbij Washington DC - de klokkentoren van The Netherlands Carillon voor enkele miljoenen wordt gerestaureerd, worden op ditzelfde moment in Asten bij de Koninklijke Eijsbouts de 49 klokken van deze beiaard opgeknapt, herstemd en met drie klokken uitgebreid. Rombouts: "Dat herstelproject bood het museum een gouden kans om het Nederlandse publiek weer eens te doordringen van de betekenis van onze nationale klokkencultuur. Uiteraard in de hoop dat het museum binnen niet al te lange tijd weer open mag en dat de expositie dan flink wat bezoekers zal trekken."

Voor het museum heeft ook meegespeeld dat met de expositie Klokken voor Amerika het 'oorlogsdrieluik' netjes wordt afgerond. Dat drieluik ging in 2017 van start met de expositie Klokkenroof, werd in dat jaar extra opgetuigd met Meisjes van Toen, kreeg in 2019 een vervolg met de expositie Death Valley De Peel en krijgt nu zijn bekroning.  

 

Topproject

Dat Klokken voor Amerika een topproject is, werd klip en klaar tijdens de live-stream uitzending. Na een welkomswoord door museumvoorzitter Harry van der Loo liet communicatiemedewerkster Jolijn Brouwers allereerst prof. dr. Diederik Oostdijk vertellen over zijn boek. Tipje van de sluier: Oostdijk heeft ontrafeld hoe het kwam dat The Netherlands Carrillon in de jaren '50 van de vorige eeuw niet het grote succes werd dat was beoogd. Oostdijk: 'Er ging toen zo'n beetje alles mis wat mis kon gaan'. Dat heeft er niet alleen toe geleid dat de Koninklijke Eijsbouts nu een uitdagende restauratieklus heeft, maar heeft ook een bijzonder interessant historisch verhaal opgeleverd.

Hoogwaardigheidsbekleders

Aan de live-stream werd ook meegewerkt door oud-gedeputeerde Onno Hoes namens het Vfonds; de Amerikaanse projectleider van The National Park Service die toeziet op de restauratie van de klokkentoren in Arlington; de Amerikaanse ambassadeur in ons land Pete Hoekstra; de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten André Haspels, en last but not least Commissaris van de Koning in Noord-Brabant prof. dr. Wim van de Donk.

Al deze hoogwaardigheidsbekleders onderstreepten het symbolisch belang van een welluidend carillon in het licht van vreedzame internationale betrekkingen en hadden waarderende woorden voor de Astense bijdrage daarin, die geleverd wordt door de Koninklijke Eijsbouts én het Museum Klok & Peel. Ze wisten waarover ze spraken, want al deze functionarissen zijn nog maar kortgeleden in Asten geweest om zich van de vorderingen  van Klokken voor Amerika op de hoogte te stellen. Aan commissaris  Wim van der Donk was uiteindelijk de eer om de expositie  officieel voor geopend te verklaren.

De expositie Klokken voor Amerika is te zien zodra het Museum Klok & Peel weer open mag. Een voorproefje vind je op de website van Klok & Peel.