Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Kom kennismaken met het molenaarsvak

Geplaatst op woensdag 15 januari 2020

Om te zorgen dat de molens blijven werken, waardoor de molen in al zijn glorie beter behouden kan blijven voor ons nageslacht, zoekt  Stichting Limburgs Landschap en Molenstichting Limburg vrijwilligers. Vrijwilligers die samen ook zorgen voor een achtervang op de dagen dat een molen moet draaien.

Daarom hebben de beide stichtingen besloten om voor geïnteresseerden begin 2020 een introductiecursus ‘molenaar’ te verzorgen.

Kennismaken met het molenaarsvak

Op 4 zaterdagen maakt u kennis met het ambacht Molenaar’. Na de theorie in de ochtend wordt in de middag het geleerde meteen in de praktijk gebracht in 4 verschillende molens. 

Programma

  • Zaterdag 25 januari 2020 Algemene molenkennis Torenmolen Gronsveld
  • Zaterdag 22 februari 2020 kastmolens Standerdmolen Urmond
  • Zaterdag 28 maart 2020 stenen molens  Van Tienhovenmolen
  • Zaterdag 25 april 2020 watermolens Wittemermolen

Kosten

Aan het volgen van deze introductiecursus ‘molenaar’ zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Voor aanmelden en vragen over de cursus kunt u terecht bij Jo Meessen, e-mailadres jo.meessen@gmail.com. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Lizette Hilkens, e-mailadres lizette.hilkens@peelenmaas.nl.

Een stille motor maalt geen meel

Stichting het Limburgs Landschap heeft de zorg over een tiental molens in Limburg. In de gemeente Peel en Maas staan ook 2 molens: de watermolen in Baarlo en de windmolen ‘St. Anthoniusmolen’ in Kessel. Regelmatig worden de molens opengesteld voor het publiek. En als de wind een beetje meewerkt draaien de wieken, wentelen de waterraderen en vertelt de molenaar vol trots over de indrukwekkende molentechniek.

‘Een stille molen maalt geen graan’ is een waarheid als een koe. Want zonder een draaiende molen, bereik je niets en het is bovendien slechts voor de mechaniek van de molen. Samen met de Molenstichting Limburg doet het Limburgs landschap dan ook zijn stinkende best om de wind- en watermolens voor de toekomst veilig te stellen. Molens zijn immers de parels in het landschap en tastbare herinneringen aan onze historie en tradities. Door hun grootte en karakteristieke ligging zijn ze een waardevolle aanwinst in ons landschap. Maar een molen is meer dan een mooi plaatje. Vooral voor een molen geldt dat stilstand achteruitgang is. Voor het behoud van het molenmechaniek is het van belang dat de molen regelmatig draait.

Vrijwilligers

Gelukkig is er een grote groep vrijwilligers in Limburg die zorgen dat de molens worden opengesteld en gebruikt. De molens in Peel en Maas worden ingezet voor het malen van meel voor streekproducten. Om dat voor de toekomst te garanderen, kunnen onze Limburgse molenaars best wat hulp gebruiken. Zodat de molens geregeld kunnen blijven draaien en om de erfgoededucatie goed te blijven geven. Immers het molenaarsambacht is niet voor niets toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco.