Lezing EU-Brexit en Monetaire samenwerking in het kader van 75 jaar vrijheid

Geplaatst op vrijdag 22 november 2019

Op maandag 2 december 2019 is in Museum Klok&Peel een lezing als onderdeel van de lezingenreeks over 75 jaar vrijheid. De lezing zal wordt verzorgd door François van Hövell tot Westervlier.

Na de oorlog kwamen de overwinnaars onder andere tot de conclusie dat de nationalistische rivaliteit in Europa moest worden bedwongen  met  internationale  samenwerking. Via het Marshallplan werd de kiel gelegd voor de EU. Nu, 75 jaar later, staat de moeizaam opgebouwde  samenwerking weer onder druk, onder meer door de Brexit. Die is negatief voor Europa, maar gelukkig is daar niet alles kommer en kwel.

Neem de geslaagde invoering van de Euro als eerste stap op weg naar een monetaire unie. Ook die is van essentieel belang voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het Europese vredesproject.  

Een man die uit eigen ervaring over Europese aangelegenheden kan vertellen is François baron Van Hövell tot Westervlier. Hij is de zoon van Clemens Frans Marie van Hövell, de laatste 'Heer van Asten'. François van Hövell werkte meer dan 35 jaar bij het Secretariaat Generaal  van de Raad van de Europese Unie in Brussel.

In die periode vonden binnen de Europese Unie belangrijke ontwikkelingen plaats, waaronder de invoering van de interne markt, de introductie van de Euro en de uitbreidingen van 9 tot en met 28 lidstaten. François van Hövell deed ervaring op in onder andere milieubescherming en buitenlandse betrekkingen. In de laatste jaren voor zijn pensionering in 2013 was hij directeur van de Begroting en het Sociale Beleid van de Europese Unie.  

Bij de cultuurhistorische lezingenreeks zijn betrokken: Museum Klok & Peel, Heemkundekring De Vonder Asten-Someren, Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne en Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten.

Belangstellenden voor de lezing zijn vanaf 19.30 uur welkom in Museum Klok&Peel. Aanvangstijd van de lezing is 20.00 uur. De lezing inclusief koffie/thee kost € 8,00 per persoon.