Bijeenkomst historische werkgroep Land van Kessel 23 oktober 2018

Geplaatst op woensdag 10 oktober 2018

Op 23 oktober 2018 is om 19.30 uur een bijeenkomst van de Historische Werkgroep Land van Kessel in "de Leste Geulde" in Horst.
U kunt  belangstellenden en introducés ook uitnodigen.

Aanmelden

Aanmelden kan bij a.j.coopmans@hetnet.nl. Kjik voor meer informatie op de website van Land van Kessel.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Stand van zaken financiën
  4. Verslag van de vorige bijeenkomst op dinsdagavond 12 juni 2018 (bijlage)
  5. Ideeën voor lezingen van volgende bijeenkomsten
  6. Rondvraag
  7. De pauze zal plaatsvinden ongeveer op de helft van de voordracht
  8. Gelegenheid voor het stellen van vragen over deze voordracht.
  9. Sluiting

Voordracht

Ons lid Theo Huijs zal een voordracht houden met als titel: “De Heerlijkheden in het land van Kessel “

Het is een avondvullend geheel van ongeveer 45 minuten vóór de pauze en 40 minuten daarna.  

In de voordracht wordt nagegaan welke soorten heerlijkheden er tussen 1200 en 1800 in het Land van Kessel werden aangetroffen. Van vier heerlijkheden wordt in detail bekeken waaruit zij bestonden. Vervolgens worden de punten van overeenkomst en de kenmerkende verschillen tussen de soorten heerlijkheden geanalyseerd. Daarmee wordt tevens de vraag beantwoord wat een heerlijkheid “nou eigenlijk was”. Alle heerlijkheden in het land van Kessel passeren de revue.
 heo zal een tekst uitreiken van twaalf  bladzijden met de originele gegevens van vier heerlijkheden, waarvan hij de samenstelling in zijn voordracht bespreekt, zodat men die gegevens vóór zich heeft liggen.