Verslag bijeenkomst Breed Erfgoedoverleg 5 april 2018

Geplaatst op donderdag 12 april 2018

Jacqueline Stienen heet de aanwezigen kort welkom waarna wethouder Van Kessel de echte aftrap van de bijeenkomst op zich neemt. Met een speciaal welkomstwoord voor Anita Ebbing (opbouwwerker Vorkmeer), de gespreksleider van deze bijeenkomst.
In het welkom van de wethouder geeft hij aan dat de inzet van alle deelnemers voor het erfgoed zeer waardeert.

Niet alleen voor deze bijeenkomst maar ook voor ieders inzet in het culturele veld, cultuur heeft een mooie rol in de gemeenschap. Om cultuur een zichtbaarder en beleefbaarder te maken hebben we elkaar nodig. Informatie delen en krachten bundelen maakt dit deel van het culturele veld sterker. Zo ziet hij graag gezamenlijke en gedragen initiatieven ontstaan, die we van harte ondersteunen en faciliteren.

Lees het volledige verslag (PDF, 399.8 kB) van de bijeenkomst breed erfgoedoverleg van 5 april 2018 en de bijlage 'Ideeën over breed erfgoednetwerk en erfgoedcentrum' (PDF, 182.7 kB).