Tentoonstelling schansen en vluchtplaatsen

Geplaatst op vrijdag 23 september 2016

De tentoonstelling laat met een grote kaart een beeld zien van boerenschansen zoals die in de periode van de Tachtigjarige Opstand 1568-1648 werden opgericht in Peel en Maas om zichzelf en hun vee te beschermen tegen groepjes plunderende soldaten.

Op een andere kaart is aangegeven op welke 7 locaties in Peel en Maas een boerenschans opgericht werd en welke inspanning dat van de boeren vergde. Tevens zijn wapens te zien waarmee men zich in die tijd verdedigde. Bekend is dat de Tachtigjarige Oorlog leidde tot het ontstaan van Nederland als zelfstandige natie en de welvaart van het zeevarende Holland. Minder bekend is met welke pijn die oorlog gepaard ging in ’t Land van Peel en Maas.

Boerenschans  Boeren op weg naar de boerenschans
 
Dit alles naar aanleiding van de reconstructie van de vroegere boerenschans ‘de onderste schans’ uit 1644 als bijzonder landschapselement gelegen tussen Helden en Baarlo in het toen moerassige Kwistbeekdal.

Tijdens de 80 jarige oorlog en ook daarna moesten de bewoners soms vluchten voor plunderende troepen en zich ter verdediging tijdelijk verschansen. Deze schans is inmiddels weer in ere hersteld en is onlangs opgeleverd.

Naast de tentoonstelling, kunt op de filmkamer een documentaire zien over de Kwistbeek, het Kwistbeekdal en de omliggende gehuchten met een mix van natuur en geschiedenis.