Geschiedenis Maasbree 

In 1793 kwamen de Franse legers ook in onze streken ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ brengen. Zij belegerden Venlo, maar konden deze stad niet innemen. Na de nederlaag bij Neerwinden (in de nabijheid van Leuven) op 18 maart 1793 moesten zij de door hen veroverde gebieden verlaten. Een jaar later keerden zij echter terug en bezetten onze streken.

Een geheel nieuwe bestuursorganisatie kwam tot stand. Het land werd verdeeld in departementen, arrondissementen en kantons. De gemeente Maasbree behoorde tot het kanton Horst, het arrondissement Kleve en het departement van de Roer. Gemeenten met minder dan 5000 inwoners werden bij elkaar gevoegd tot één ‘mairie’. Blerick, Baarlo en Bree vormden samen de Mairie de Bree (later Maasbree genoemd). Het bestuur bestond uit een ‘maire’ (burgemeester), een of meer ‘adjoints’ en een ‘conceil municipal’ (gemeenteraad).

Er deden zich meer veranderingen voor. Zo verloren adel en geestelijkheid hun rechten, maar voor de gewone man veranderde er weinig of niets ten goede. De belastingen en leveranties aan het Franse leger waren schrikbarend hoog en in veel gezinnen heerste angst en onzekerheid over het lot van zoons of broers, die gedwongen dienst moesten nemen in het Franse leger en van wie er verschillenden nooit naar huis zijn teruggekeerd.

Aan de Franse overheersing hebben we o.a. de burgerlijke stand, het kadaster, het burgerlijk wetboek en de dienstplicht overgehouden. Vooral dat laatste hebben de mensen altijd heel erg gevonden, zeker omdat de dienstplicht in die tijd vijf jaar bedroeg. Door het lot werd bepaald, of je tot de ‘slachtoffers’ behoorde. De welgestelden konden de dienstplicht afkopen door een vervanger in hun plaats te laten gaan, maar de gewone man had daar de middelen niet voor.

In 1814 kwam er aan het Franse bewind een einde en een jaar later werd het oude hertogdom Gelre bij het Koninkrijk der Nederlanden gevoegd. Tijdens de Belgische Opstand (1830-1839) hoorden onze streken bij België, maar daarna werden we, als Hertogdom Limburg, weer Nederlands.

De samenvoeging van Blerick, Baarlo en Bree is vanaf het begin minder succesvol geweest. Blerick heeft verscheidene keren geprobeerd zelfstandig te worden, wat niet gelukt is. In 1909 ondernamen burgemeester en wethouders van Venlo voor het eerst een poging om Blerick te annexeren. Uiteindelijk kwam de annexatie tot stand op 1 oktober 1940. Baarlo en Maasbree gingen vanaf die datum tot beider tevredenheid verder als gemeente Maasbree.

Vanaf 1 januari 2010 is gemeente Maasbree geen zelfstandige gemeente meer. De dorpen Baarlo en Maasbree werden kernen van de gemeente Peel en Maas.

Lees meer over de geschiedenis van Maasbree (PDF, 377.5 kB) en Baarlo (PDF, 261.1 kB).

Wapen Maasbree                Vlag Maasbree

Wapen Maasbree en Baarlo    Vlag Maasbree

Feiten en cijfers

Baarlo en Maasbree zijn de twee kernen van de vroegere Gemeente Maasbree. In 2009 had de gemeente Maasbree een oppervlakte van 5,073 hectare (Baarlo ca. 1741 ha. en Maasbree ca. 3332 ha.) en meer dan 13.000 inwoners.

De gemeente Maasbree was een landelijke gemeente. De agrarische sector is in 2009 de belangrijkste tak van economische bedrijvigheid, maar ook steeds meer toeristen leren de gemeente kennen als een gebied waar het goed recreëren is. Niet alleen door het landschapsschoon en natuurgebieden, maar ook door de oude monumenten hebben Baarlo en Maasbree veel te bieden.

Kenmerkend voor Baarlo is de ligging aan de Maas en aan de belangrijke doorgaande rijksweg N273 (de Napoleonsbaan).