Geschiedenis van Kessel en Kessel-Eik

Kessel is een landelijk gelegen Maasdorp. Het is één van de oudste dorpen langs de Maas, en is ontstaan rond een middeleeuwse wachttoren (10e eeuw).

De handel heeft er van oudsher een belangrijke plaats ingenomen. U vindt dit nog terug in de bijna stedelijke bebouwing in de oude kern (rijks-erkende historische stadskern). Gelegen op de hoge Maasoever bewaart Kessel ook vandaag de dag nog veel van zijn roemrijk verleden. Centraal ligt de machtige burchtruïne die nu nog elke bezoeker imponeert.

Het ontstaansjaar van Kessel is onbekend. De oudste oorkonde waarin Kessel genoemd wordt stamt uit het einde van de elfde eeuw en vermeldt: 'comitis Henrici de Casle' oftewel graaf Hendrik van Kessel. In 1235 was er in ieder geval een dorp Kessel want dan is in een oorkonde sprake van Hermannus, priester in Kessel en in 1236 wordt in de parochiekerk een altaar gesticht door graaf Hendrik IV van Kessel.

Een akte van 11 november 1312 verleent Kessel stadsrechten, maar het is de vraag of deze stadsrechten ooit tot gelding zijn gekomen. Schepenbank Kessel wordt voor het eerst genoemd in 1363. In dat jaar bestaat er dus zeker een dorpsgemeenschap.

Vanaf 1 januari 2010 is Kessel geen zelfstandige gemeente meer. De dorpen Kessel (PDF, 205.6 kB)en Kessel-Eik (PDF, 162.1 kB) worden kernen van de gemeente Peel en Maas.

Gemeentevlag

De omschrijving van de gemeentevlag is als volgt: Een witte vlag met - geplaatst op de scheiding van broeking en vlucht - een blauwe heraldische lelie als attribuut van de moeder Gods, met een hoogte gelijk aan 10/11 van de vlaghoogte en daar overheen en gedeeltelijk onder het rode embleem van het gemeentewapen gevormd door 5 rode ruiten, geplaatst 1-3-1, met een hoogte gelijk aan 4/5 van de vlaghoogte en op de middelste ruit, een gele antieke Duitse gravenkroon van 5 bladen en 4 witte parels.

Logo gemeente Kessel   

Vlag gemeente Kessel

Gemeentewapen

De omschrijving van het gemeentewapen (staande achter het schild) is als volgt: gedeeld, rechts in zilver een ruiten-kruis van vijf ruiten van keel (Kessel); links in keel de H. Maagd, met het kind Jezus op den linkerarm en met de rechterhand een scepter van goud vasthoudende; aangezicht en handen van natuurlijke kleur, sluier en kleed van lazuur, aan den hals afgezet met goud, het hoofd gekroond en omgeven door een nimbus van goud; het kind met aangezicht en handen van natuurlijke kleur met een kleed van zilver, aan den hals afgezet van goud, dragend in de linkerhand den wereldbol, en de rechter opgeheven houdende, het hoofd omgeven door een nimbus van goud.

Wapen gemeente Kessel

Kasteel de Keverberg

Het kasteel ligt op een kunstmatige heuvel aan de Maas in Kessel. Op deze heuvel bouwde men rond het jaar 1000 aanvankelijk een houten versterking (een motte).

Het doel was het scheepvaartverkeer op de rivier te controleren en tol te heffen. Een eeuw later werd deze versterking vervangen door een vrijwel vierkante, stenen woontoren.

De muren waren ongeveer 2 meter dik en opgetrokken uit ijzeroersteen met een kern van maaskiezel en kalkmortel. De afmetingen waren ongeveer vijftien bij vijftien meter. De eerste graaf van Kessel, Hendrik I, was waarschijnlijk de bouwer van de eerste woontoren.

Kijk voor meer informatie over Kasteel de Keverberg op de website van Kasteel de Keverberg.

Kasteel De Keverberg   

Volkslied

In juni 2006 heeft de gemeenteraad van Kessel 'Mien Dörp' gekozen tot officieel volkslied van de gemeente Kessel.

Lees de volledige tekst van het volkslied (PDF, 198.6 kB).

Feiten en cijfers

De gemeente Kessel telde in 2009 ongeveer 4200 inwoners, verspreid over 2 kernen. Kessel (3500 inwoners) en Kessel-Eik (700 inwoners). Daarnaast heeft Kessel nog de buurten Broek, Donk, Hout en Oyen.

De gemeente Kessel had een oppervlakte van 2.213 hectare waarvan:

  • 90 hectare binnenwater
  • 5 hectare historische stads- en dorpskern:
  • 103 hectare openbaar groen:

Lengte van wegen, 95 km waarvan:

  • 77 km buiten de bebouwde kom
  • 18 km binnen de bebouwde kom
  • 42 km recreatieve fiets- ruiter- en wandelpaden

Aantal inwoners

Woningvoorraad

De woningvoorraad op 1 januari 2008 was 1.728.