Feiten en cijfers Kessel en Kessel-Eik

De gemeente Kessel telde in 2009 ongeveer 4200 inwoners, verspreid over 2 kernen. Kessel (3500 inwoners) en Kessel-Eik (700 inwoners). Daarnaast heeft Kessel nog de buurten Broek, Donk, Hout en Oyen.

Oppervlakte

De gemeente Kessel had een oppervlakte van 2.213 hectare waarvan:

  • 90 hectare binnenwater
  • 5 hectare historische stads- en dorpskern:
  • 103 hectare openbaar groen:

Wegen

Lengte van wegen, 95 km waarvan:

  • 77 km buiten de bebouwde kom
  • 18 km binnen de bebouwde kom
  • 42 km recreatieve fiets- ruiter- en wandelpaden

Aantal inwoners

Woningvoorraad

De woningvoorraad op 1 januari 2008 was 1.728.