Kernen van de voormalige gemeente Helden

Beringe

Beringe ligt aan het uiteinde van het door Napoleon aangelegde 'Grand Canal du Nord', de huidige Noordervaart. Dit kanaal werd aangelegd als Rijn-Schelde verbinding, maar werd nooit voltooid. De weg (N275) langs de Noordervaart vormt een belangrijke verbinding met Weert en Venlo.

Het industrieterrein Beringe is door deze weg uitstekend ontsloten. Beringe heeft een stedenband met de Beringenaren in Zwitserland, Duitsland, België, Luxemburg. De Stichting heet 5x Beringen internationaal. De handbalvereniging Bevo-Heldia speelt in de eredivisie.

Egchel

Egchel is het kleinste kerkdorp en ligt aan de zuidkant van Helden en tegen Panningen aan. In het geschiedenisboek van Achell tot Egchel van de auteur H. Thiesen is te lezen, dat er diverse oudheidkundige voorwerpen uit de vijfde en achtste eeuw in en rond Egchel zijn gevonden. Het gebied kan dus in de prehistorie een jachtgebied zijn geweest.

Eén van de oudste nog zichtbare sporen uit vroegere tijden is de landweer (verdedigingswal) met restanten op Keuperhei, Egchelheide en Heide. De naam Egchel heeft waarschijnlijk de volgende ontwikkeling doorgemaakt Achtel, Agell, Naichel, Achel, Aechell, Aggel, Eggel, Egchel. In de twintiger jaren werd een eerste poging gedaan om een zelfstandige parochie te worden. In 1948 had Egchel een eigen kerk. Aan de zuidzijde van Egchel ligt een groot gebied, dat in de zestiger jaren door ruilverkaveling zijn huidige vorm kreeg. Egchel staat eveneens bekend om zijn grote tuinbouwbedrijven.

Grashoek

Grashoek ligt temidden van velden en bossen. In 1914 werd hier de eerste school gesticht. Grashoek is letterlijk ontgonnen, omdat de grond toebehoorde aan het peelgebied met veel veen in de bodem. Rond Grashoek liggen uitgebreide land- en tuinbouwgronden. Er liggen veel kassen en veehouderijen.

Helden-Dorp

In Helden-Dorp is de gemeente ontstaan. Op het 'Gerris Greuske' verwijst een bronzen beeld naar deze 'moederschoot'. Het Mariaplein bij de R.K. kerk heet in de volksmond 'de Pool'. Vroeger lag hier een poel waar vee kon worden gedrenkt. Als baken is hier nu een pomp aanwezig. Omdat Helden-Dorp het oudst is, staan hier nog enkele fraaie monumentale huizen.

Helden-Dorp ligt tegen een 800 ha. groot bosgebied aan. Op de camping 'de Heldense Bossen' in het bosgebied is een subtropisch zwembad. Helden vormt met Panningen de dubbelkern.  In Peel en Maas is er geen onderscheid meer tussen Helden en Helden-Dorp. Helden-Dorp gaat verder als Helden. In de volksmond blijft het Dörp.

Koningslust

Koningslust dankt zijn naam aan Petrus de Koning die in 1795 hier grootschalig grond kocht. De zoon van Petrus de Koning bracht Koningslust tot grotere bloei dankzij de stichting van de Congregatie van Broeders van de derde Regel van de H. Franciscus.

Huize Savelberg, een tehuis voor geestelijk gehandicapten, is een belangrijke werkgever in de zorgsector. Koningslust ligt temidden van landschappelijk schoon met veel velden, landbouwgronden en veebedrijven. Ook is de tuinbouw hier tot bloei gekomen.

Panningen

Panningen vormt het centrum van Helden en is de grootste kern. Hier is een goed geoutilleerd winkelcentrum met een regionale functie aanwezig, een cluster van gezondheidsinstellingen en voortgezet onderwijs met een studiehuis. Aan de noordzijde bevindt zich een industrieterrein met circa 40 bedrijven dat nog eens flink is uitgebreid. Bovendien is aan de westelijke rand van het centrum het bedrijvenpark J.F. Kennedylaan gesitueerd. In Panningen ligt verder een modern en vernieuwd overdekt zwembad, een tennishal en een sporthal.

De S.V. Panningen speelt in de hoogste amateurafdeling. Van oudsher stond in Panningen een kapel, vandaar dat in de volksmond Panningen 'Kepèl' wordt genoemd. In 1643 is de kapel gebouwd. Door de toenemende pelgrimage werd de kapel snel uitgebreid. De oude kerk is afgebroken en vervangen door de huidige kerk. Op het Past. Huijbenplein is een kunstwerk te zien, dat de voormalige kapel symboliseert.

Plattegronden