Archieven Helden

Bij de gemeente Helden zijn 2 archiefbestanden geïnventariseerd

Burgerlijke stand Helden

  • Openbaarheid akten is na: 100 jaar geboorteakten, 75 jaar huwelijksakten en 50 jaar overlijdensakten. Meer informatie vindt u op de website PeelenMaasNet.
  • Bevolkingsregisters van 1850 t/m 1936.
  • Gezinsklappers van Helden vanaf de eerste kerkelijke akten tot in de 19e eeuw en het fotoarchief van de gemeente Helden kunt u inzien in de studiezaal.
  • De index op de meet- en schatboeken is vertaald door de heer Henk Thiesen. Meer informatie op de website van Henk Thiesen.
  • Kaarten: De oudste kaarten van Helden 1685 en 1734.

Microfiches

U kunt stukken uit het oude archief van de gemeente Helden op microfiche raadplegen, zoals meet- en schatboeken, brievenboeken, met bijbehorende klappers en neveningangen, het bevolkingsregister vanaf 1850 t/m 1939 en oude kadastrale bescheiden, wegenleggers, raads- en collegebesluiten, jaarverslagen en kaarten.

Parochiearchief

Gedeponeerde archieven van Helden

De volgende archieven zijn gedeponeerd in de archiefbewaarplaats van de gemeente Peel en Maas:

Archieven op andere locaties

Andere en oudere archiefdocumenten van en over Helden